DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI QUẢNG NINH

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI QUẢNG NINH

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC SỐ NHÀ, KHU, XÃ, PHƯỜNG ĐIỆN THOẠI
Ba Chẽ Triệu Thu Hòa Khu 2- Thị Trấn Ba Chẽ – Huyện Ba Chẽ – Quảng Ninh
Đầm Hà Chú Phong – Quầy thuốc 101 Số 10 Phố Lê Lương- Thị Trấn Đầm Hà- Quảng Ninh 0983.880.230
Tiên Yên Cô Hòa – Quầy Thuốc 111 42 Quang Trung – Huyện Tiên Yên- Quảng Ninh 0915.121.976