DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI PHÚ THỌ

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI PHÚ THỌ

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC SỐ NHÀ, KHU, XÃ, PHƯỜNG ĐIỆN THOẠI
Cẩm Khê Trần Thị Ái Liên
Nhà thuốc Doanh Nghiệp
QT số 22 – Phú Lạc – Cẩm Khê- Phú Thọ 0210 3637 164
Thanh Sơn Cô Soạn Chợ Vàng – TT Thanh Sơn – Thanh Sơn –  Phú Thọ 01687 429 075