DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI MÊ LINH

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI MÊ LINH

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Mê Linh Quầy thuốc Hà Minh Sân bóng Giai Lạc – Tổ 1 – Thị trấn Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội 0936 475 556
Quầy thuốc Thu Hương Chợ Khê – Văn Khê – Mê Linh – Hà Nội 0978 259 009
Quầy thuốc Dược Thủy Khu đường 23 – Thanh Lâm – Mê Linh – Hà Nội 0969 015 567
Quầy thuốc Hạnh Khánh Do Hạ – Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội 0964 946 264