DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI HOÀI ĐỨC

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI HOÀI ĐỨC

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Hoài Đức Nhà thuốc Công Đoàn Phố Thú Y – Đức Thượng – Hoài Đức – Hà Nội 0985 040 343
Quầy thuốc Kim Oanh Xóm 8 – thôn Đào Nguyên – xã An Phượng – Hoài Đức – Hà Nội 0167 6702 204
Quầy thuốc Minh Ngọc Thôn Hàn – Sơn Đồng – Hoài Đức – Hà Nội 0168 4549 128
Quầy thuốc Mỹ Nga Đội 4 – Yên Sở – Hoài Đức – Hà Nội 0988 990 365