DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI HẢI PHÒNG

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI HẢI PHÒNG

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC SỐ NHÀ, KHU, XÃ, PHƯỜNG ĐIỆN THOẠI
An Lão Quầy thuốc Thủy Nền Tân Trung – Quang Trung 0313 872 619
Kiến Thụy QT Cô Sinh Chợ Tú Sơn – Kiến Thụy 1685 443 103
Ngô Quyền Quầy thuốc số 37 243B Lạch Chay – Ngô Quyền 0313 829 179