DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI THANH TRÌ

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI THANH TRÌ

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Thanh Trì Quầy thuốc 24h(Ds Nguyễn thị Thơm) Chợ Quang – Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội 0977 678 190
Quầy thuốc nhân dân Sảnh CT8B – KĐT Đại Thanh – Thanh Trì – Hà Nội 0123 6582 920
Quầy thuốc Tâm Phúc Thôn Văn – Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội 0904 769 569