DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI THÁI NGUYÊN

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI THÁI NGUYÊN

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC SỐ NHÀ, KHU, XÃ, PHƯỜNG ĐIỆN THOẠI
Đại Từ Quầy Thuốc Phúc Mùi Phố chợ 1 TT Hùng Sơn 0985 377 817
TX Phổ Yên Quầy thuốc Thắng Hương Số 41 tiểu khu 6 – P. Ba Hàng TX.Phổ Yên 0967 080 055
TP Thái Nguyên Quầy thuốc tư nhân Tú Uyên 262 Đường Từ Minh – TP Thái Nguyên 0977 008 245