DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI SÓC SƠN

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI SÓC SƠN

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Sóc Sơn Quầy thuốc Minh Giang Nhà 6C – Tổ 1 – Đường 2 – Phù Lỗ – Sóc Sơn – Hà Nội 0989 063 722
Quầy thuốc Mạnh Liên Ấp Vuông – Tân Minh – Sóc Sơn – Hà Nội 0976 667 233
Quầy thuốc Quyết Thắng  Thôn Phú Ninh – Minh Phú – Sóc Sơn – Hà Nội 0969 856 980
Đại lý thuốc tân dược Ngã ba cầu đò so mới – Kim Thượng – Kim Lũ – Sóc sơn – Hà Nội 0968 626 465
Quầy thuốc Bảo Kim Số 10 – Khu 3 – Phú Minh – Sóc Sơn – Hà Nội 0973 330 212
Quầy thuốc Hồng Nhung  Xóm Cả – Xuân Kỳ – Đồng Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội 0973 698 155
 Quầy thuốc Ngọc Huế Bắc Hạ – Quang Tiến – Sóc Sơn – Hà Nội  01648 906 848
Quầy thuốc Vũ Lương Ngã tư Thá – Xuân Giang – Sóc Sơn – Hà Nội