DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI QUẢNG BÌNH

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI QUẢNG BÌNH

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Bố Trạch Quầy thuốc chị Giang Hoàn Lão Hoàn Lão – Quảng Bình 0163.858.911
Lệ Thủy Quầy thuốc Thỏa Duyệt Lệ thủy , Quảng Bình 0122.532.672