DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI NINH BÌNH

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI NINH BÌNH

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC SỐ NHÀ, KHU, XÃ, PHƯỜNG ĐIỆN THOẠI
Gia Viễn Hiệu thuốc Gia Viễn Thị trấn Me – Gia Viễn – Ninh Bình 0918 011 166
Kim Sơn Quầy thuốc số 4 Bùi Thị Cúc Xóm 5 – Quang Thiện 0948 668 458