DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI NGHỆ AN

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI NGHỆ AN

 

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC SỐ NHÀ, KHU, XÃ, PHƯỜNG ĐIỆN THOẠI
TP Vinh Nhà Thuốc Dung Nga Chợ Vinh – Nghệ An 0169 2764 509
Nhà thuốc Anh Sơn Đình số 1 – Chợ Vinh – Thành phố Vinh – Nghệ An 02383.843.528 -0913543827
Nhà Thuốc Tâm Hứa Chợ Ga Vinh – TP Vinh – Nghệ An 01639 052 566
Anh Sơn Nguyễn Thị Huyền Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An 979957676
Nhà thuốc Nguyễn Thị Mai TT Anh Sơn, Nghệ An 983466553
Nhà thuốc Nguyễn Thị Tâm TT Anh Sơn, Nghệ An 975714388
TX Thái Hòa Chị Hoàng Thị Nghĩa – Qt chi nhánh dược thị xã Thái Hòa Thị Xã Thái Hòa – Nghệ An 0977 848 773
Con Cuông Phòng khám Dũng Ly Thị trấn Con Cuông- Nghệ An 0941 175 377
Diễn Châu Quầy thuốc  Bùi Thị Oanh Chợ Sở – Diễn Đồng – Diễn Châu 0987 924 667
Hoàng thị Phương Diễn Thịnh – Diễn Châu – Nghệ An
Nhà thuốc Hoàng Thị Hiền Diễn Bích – Diễn Châu – Nghệ An 0966 731 755
Nhà thuốc Nguyễn Thị Xuyên Chợ Sở – Diễn Đồng – Diễn Châu 0987 251 376
Đô Lương Nhà thuốc Tú Anh Văn Sơn – Đô Lương – Nghệ An 0169 750 4602
Nhà Thuốc Hòa Sơn Thị Trấn Đô Lương – Nghệ An 0912 732 630
0127 326 3059
Hưng Nguyên Nhà thuốc Nguyễn Thị Thoải Hưng Thịnh- Hưng Nguyên- Nghệ An 0966 487 908
Nhà thuốc Nguyễn thị Trang Hưng Châu – Hưng Nguyên – Nghệ An 0966 597 039
Quỳnh Lưu Nhà thuốc Nguyệt Giai Thị trấn Giát – Quỳnh Lưu – Nghệ An 0963 937 888
Quỳ Hợp Quầy thuốc Chị Tám Chợ 3/2 – Quỳ Hợp – Nghệ An 0169 895 9737
Nghi Lộc Nhà thuốc Xuân Đỉnh Chợ Quán- Nghi Lộc- Nghệ An 0169 6675 141
Nhà thuốc chị Hồng Nghi Khánh – Nghi Lộc – Nghệ An 0972 003 599
Nhà thuốc chị Trang Nghi Khánh – Nghi Lộc – Nghệ An 0972 965 923
Tân Kỳ Nhà thuốc Hoàng Thị Tuyết Cừa, Tân Kỳ, Nghệ An 982220977
Nhà thuốc Nguyễn Thị Xuân Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An 983183277
Nhà thuốc Đàm Bình Thị trấn Tân Kỳ 02386 269 005
Thanh Chương Nhà Thuốc Vân Trung Thị Trấn Dùng – Thanh Chương – Nghệ An 0164 4045 421
Tương Dương Nhà thuốc Lê Thị Na Khe Bố- Tương Dương- Nghệ An 974514714
Yên Thành Quầy thuốc Lê Thị Hồng Chợ Hợp Thành – Đô Thành – Nghệ An 0904.75.78.79
Cao Thị Xuân Tây Thanh – Yên Thành – Nghệ An 01657 575 905
Nguyễn Thị Loan Vách Bắc – Đô Thành – Yên Thành – Nghệ An 0946 887 666
Nguyễn Thị Yến Vinh Cầu Thông – Yên Thành – Nghệ An 0163 640 7244
Nhà thuốc Đậu Thị Ánh Thọ Thành – Yên Thành – Nghệ An 01683 757 589
Nhà thuốc Nguyễn Thị Thọ Hậu Thành – Yên Thành – Nghệ An 0982 427 153
Nhà thuốc Trần Thị Vinh Công Thành – Yên Thành – Nghệ An 01689 196 164
Nhà thuốc Đặng Thị Tuyết Đồng Thành – Yên Thành – Nghệ An 0977 557 571
Chị Lăng thị Cương Bệnh viện Yên Thành – Yên Thành – Nghệ An 0987 673 235
Nhà thuốc Cao thị Quy Nhân Thành – Yên Thành – Nghệ An 01663 242 837