DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI HẢI DƯƠNG

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC SỐ NHÀ, KHU, XÃ, PHƯỜNG ĐIỆN THOẠI
Chí Linh Nhà thuốc Ánh Nguyệt 315A  Nguyễn Tuân- Sao Đỏ – Hải Dương 0968 080 246
Kim Thành Quầy thuốc Mai Hương 111 Đường 20/9 – Thị trấn Phú Thái – Kim Thành – Hải Dương 0987 68 56 56
Nam Sách Nhà thuốc Khải Yên – Nam Sách Chợ Rồng -Thanh Quang -Nam Sách – Hải Dương 0166 421 2621
Nhà thuốc Hiền Thanh Nam Trung – Nam Sách – Hải Dương
Ninh Giang Quầy thuốc số 5 Chợ Đọ – Ninh Giang – Hải Dương 0976 194 683