DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI HÀ TĨNH

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI HÀ TĨNH

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC SỐ NHÀ, KHU, XÃ, PHƯỜNG ĐIỆN THOẠI
Đức Thọ Nhà thuốc Đường Thưởng Thị Trấn Đức Thọ – Hà Tĩnh 0914.533.788
Kỳ Anh Nhà thuốc Tiến Lĩnh Thị Trấn Kỳ Anh Hà Tĩnh 0912.708.708