DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI BẮC GIANG

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI BẮC GIANG

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC SỐ NHÀ, KHU, XÃ, PHƯỜNG ĐIỆN THOẠI
TP Bắc Giang Nhà thuốc Kiên Minh Lô 147 M12 234 đường Việt Yên 0240 426 5648
Hiệp Hòa Chị Nguyễn thị Nhung Khu 5 – Thị trấn Thắng – Hiệp Hòa – Bắc Giang