DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI ĐÔNG ANH

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI ĐÔNG ANH

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Đông Anh Quầy thuốc Khánh Linh Kính Nỗ – Uy Nỗ – Đông Anh – Hà Nội 0975 199 977
Quầy thuốc Ngọc Dương  Thôn Đoài – Nam Hồng – Đông Anh – Hà Nội 0916 531 316
Quầy thuốc Nguyễn Thời Vân Nội – Đông Anh – Hà Nội 0977 872 292
Quầy thuốc tân dược Viên Nội – Vân Nội – Đông Anh – Hà Nội 0973 996 394
Quầy thuốc Việt Thắng Số nhà 31 – Thôn Đìa – Nam Hồng – Đông Anh – Hà Nội
Quầy thuốc Trung Hiếu Số 47 Đường Giữa Làng – Xóm Đông – Cổ Dương – Tiên Dương – Đông Anh – Hà Nội 0982 912 909
Quầy thuốc Nam Khương Xóm Miếu – thôn Cổ Dương – Tiên Dương – Đông Anh – Hà Nội 0989 058 813
Quầy thuốc Phương Chi Thôn Phương Trạch – Vĩnh Ngọc – Đông Anh – Hà Nội 0969 517 143
Nhà thuốc Hảo Dũng Số 95 – Thôn Tằng My – xã Nam Hồng  – Đông Anh – Hà Nội 0964 517 168